Praktische Informatie

Voor de eerste afspraak dient u zeker volgende zaken mee te brengen:

  • Voorschrift van de arts (de behandelingen dienen opgestart te worden binnen de 2 maanden na het voorschrijven door de arts)

  • Identiteitskaart

  • Klevertje van de mutualiteit

Gelieve comfortabele, sportieve kledij te dragen. Dit vergemakkelijkt de behandelingen en het uitvoeren van eventuele oefeningen.

Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Indien u de afspraak niet kan nakomen, gelieve dan minimum 24 uur op voorhand te verwittigen. Zo kan iemand anders in uw plaats nog geholpen worden. Bij het niet op tijd annuleren van uw afspraak zal ik daarom genoodzaakt zijn de afspraak als dusdanig aan te rekenen.

In de praktijk zijn wij geconventioneerd. Dat wil zeggen dat wij de tarieven volgen die worden opgelegd door het Riziv. De precieze terugbetalingen kunt u vinden in de onderstaande tabel of op www.riziv.fgov.be. Om de 5 behandelingen krijgt u een factuur die u contant, via overschrijving of via payconiq kan overmaken. Na betaling van de reeks krijgt u de getuigschriften die u nodig heeft voor de terugbetaling van de mutualiteit.